03.csv

por Dorival de Lima Alcini última modificação 10/04/2017 14h16

text/comma-separated-values icon 03.csv — text/comma-separated-values, 5 KB (5578 bytes)

Conteúdo do arquivo

Transpar�ncia de Gest�o Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Rela��o dos empenhos pagos dia 03 de Abril de 2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
�rg�o;;Unidade Or�ament�ria;;Unidade Executora;;Fun��o;;Subfun��o;;Programa;;A��o;;Categoria Despesa;Grupo Despesa;Modalidade Despesa;Elemento Despesa;Categoria Econ�mica;;Destina��o de Recurso;;Fase;Tipo;Empenho;Processo;CPF/CNPJ;C�digo;Fornecedor;Descri��o;Modalidade;Licita��o;Valor Empenhado;Valor Liquidado;Valor Pago;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02;C�MARA MUNICIPAL;01;C�MARA MUNICIPAL;01;C�MARA MUNICIPAL;1;Legislativa;31;A��o Legislativa;0012;DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;2031;MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;3;3;90;30;33903004;G�S ENGARRAFADO;011100000;GERAL;Pagamento;ORDIN�RIO;34;002/2017;068.298.207/0001-28;422;TOYO SUL TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI ME;, BOTIJ�O DE GAS COMPLETO, RECARGA DE GAS DE COZINHA;DISPENSA DE LICITA��O;/0;0,00;0,00;256,00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02;C�MARA MUNICIPAL;01;C�MARA MUNICIPAL;01;C�MARA MUNICIPAL;1;Legislativa;31;A��o Legislativa;0012;DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;2031;MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;3;3;90;30;33903007;G�NEROS DE ALIMENTA��O;011100000;GERAL;Pagamento;ORDIN�RIO;33;002/2017;005.812.921/0001-72;419;GIOVANI LUIZ MACHADO ME;, AGUA MINERAL - CX C/ 48 UN;DISPENSA DE LICITA��O;/0;0,00;0,00;50,00;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02;C�MARA MUNICIPAL;01;C�MARA MUNICIPAL;01;C�MARA MUNICIPAL;1;Legislativa;31;A��o Legislativa;0012;DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;2031;MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;3;3;90;30;33903007;G�NEROS DE ALIMENTA��O;011100000;GERAL;Pagamento;ORDIN�RIO;36;002/2017;014.816.164/0002-87;364;MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTA��O E EXPORTA��O LTDA;, CAF� - EMBALAGEM 500g;DISPENSA DE LICITA��O;/0;0,00;0,00;950,40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02;C�MARA MUNICIPAL;01;C�MARA MUNICIPAL;01;C�MARA MUNICIPAL;1;Legislativa;31;A��o Legislativa;0012;DESENVOLVIMENTO E MANUTEN��O DO LEGISLATIVO;2031;MANUT. DOS SERVI�OS DA CAMARA MUNICIPAL;3;3;90;30;33903021;MATERIAL DE COPA E COZINHA;011100000;GERAL;Pagamento;ORDIN�RIO;35;002/2017;014.816.164/0002-87;364;MAGMAXX COMERCIAL, IMPORTA��O E EXPORTA��O LTDA;, COPO P/AGUA 180 ml - CX C/ 2500 UN, FILTRO PAPEL 103, GARRAFAS TERMICAS, AQUISI��O DE JARRAS;DISPENSA DE LICITA��O;/0;0,00;0,00;755,23;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SUBTOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;0,00;2.011,63;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0,00;0,00;2.011,63;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
MODALIDADES DE LICITA��O;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVI�OS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CONC - CONCURSO P�BLICO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CO-O - CONVITE / OBRAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CP-C - CONCORR�NCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVI�OS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CP-O - CONCORR�NCIA PUBLICA / OBRAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DISP - DISPENSA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
IN-G - INEXIGIBILIDADE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
IS-C - ISENTO DE LICITA��ES / COMPRAS/SERVI�OS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
IS-O - ISENTO DE LICITA��ES / OBRAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PR-E - PREGAO ELETR�NICO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PR-G - PREGAO PRESENCIAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TP-C - TOMADA DE PRE�OS / COMPRAS/SERVI�OS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TP-O - TOMADA DE PRE�OS / OBRAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PARIQUERA ACU, 03 de Abril de 2017;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
__________________________________________________;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PAULO ROBERTO MENDES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
PRESIDENTE/ORDENADOR;RG. 30.801.076;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;